Quên mật khẩu
Khóa học kỹ năng thực hành, áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Khóa học kỹ năng thực hành, áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Lớp học này sẽ giúp bạn:

 Nhận biết được các khái niệm cơ bản về PRP, GMP, Kiểm soát mối nguy, xử lý sự cố và sự không phù hợp trong quá trình sản xuất ngành Thực phẩm

 Hiểu và biết cách đánh giá mức độ và thiết lập các biện pháp kiểm soát mối nguy PRP, OPRP, CCP phù hợp.

 Biết cách xây dựng sơ bộ một số quy trình trong hệ thống quản lý An toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu ISO 22000:2018.

 Nâng cao năng lực cá nhân đối với công việc đang phụ trách, phát triển tư duy, tiếp cận và xử lý đối với vấn đề cụ thể một cách logic.

 

Danh mục

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader