Quên mật khẩu
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

Lớp học này sẽ giúp bạn:

 Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

 Xác định và áp dụng các yêu cầu của 1 cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. 

 Có khả năng hoạch định tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp.

 Theo dõi, cải tiến các hoạt động sau đánh giá.

 Thể hiện được sự tự tin trong việc quản lý, đánh giá hệ thống FSMS cũng như giám sát sự tuân thủ;

 

Danh mục

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader