Quên mật khẩu
Khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Lớp học này sẽ giúp bạn:

 Có hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL ) dựa trên ISO 9001 nhiều thách thức hơn

 Hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng và tương tác của ISO 9004, cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan khác

 Hiểu, với việc sử dụng ISO 9004, cách tiếp cận này sẽ cung cấp bản đồ lộ trình để đạt được thành công bền vững về hiệu suất HTQLCL trong và ngoài quá trình thực hiện 

 Sử dụng phương pháp tiếp cận nguyên tắc quản lý chất lượng từng bước hợp lý kết hợp với ISO 9004

 Đánh giá cao việc sử dụng tích hợp các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý

Danh mục

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader