Quên mật khẩu
Khóa đào tạo kỹ năng thực hành , Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa đào tạo kỹ năng thực hành , Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Lớp học này sẽ giúp bạn:

 Biết cách xây dựng sơ bộ một số quy trình trong hệ thống quản lý Chất lượng để đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2015.

 Hiểu về Đánh giá nội bộ và tầm quan trọng của việc đánh giá nội bộ với một doanh nghiệp.

 Đáp ứng tiêu chuẩn chính sách QMS mới nhất và lợi ích từ phương án cấu trúc đối với việc đạt được những mục tiêu chất lượng.

Đạt được những tiêu chuẩn vận hành cao nhất với Hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.

 Đánh giá cao việc sử dụng tích hợp các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý

 

 

Danh mục

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader