Quên mật khẩu
Đánh giá chứng nhận ISO 45001 Online trực tuyến từ xa

Đánh giá chứng nhận ISO 45001 Online trực tuyến từ xa

 Gia tăng sự bền vững của tổ chức
 Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định
 Giảm chi phí về tai nạn;
 Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành;
 Giảm chi phí đóng bảo hiểm;
 Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự;
 Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Danh mục

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader